Een NGO wordt niet zomaar een bedrijf

De politiek vindt dat er meer moet worden gekeken naar het bedrijfsleven bij noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Een onderneming vraagt echter een andere bedrijfsvoering dan een NGO gewoon is. Gefaseerde omvorming van organisatieonderdelen naar ‘profit centers’ met een commerciële focus kan perspectief bieden.

Zeven do’s van investeren in Afrika

Het vertrouwen in ontwikkelingshulp is al jaren tanende. Een toenemend aantal investeerders in Nederland neemt dan ook het heft in eigen handen, richt een stichting of investeringsfonds op, en gaat op zoek naar investeringsmogelijkheden in bijvoorbeeld Afrika. Logisch, Afrika is een big blue ocean van kansen. Maar veel is anders dan het lijkt. Wees je als investeerder bewust van de valkuilen: zeven do’s.

Durf te geloven in Westerse beschaving

Onze geopolitieke fouten moeten niet verward worden met de rijke beschaving die wij hebben opgebouwd. Misschien haten wereldwijd velen het Westen, maar de stille meerderheid snakt naar onze verworvenheden.

tagline